Illustration © Nikki McClure

contentarea top menu

Genusperspektiv (print + online Newsletter)

type=digital_archives

Info
Genderperspektiv gets published six times a year (since 2004) by the Swedish National Secretariat of Gender research to provide an overview of recent developments in gender studies research and its political, economic and institutional conditions. It is aimed at gender researchers as well as at politicians and decision-makers, officials, but also at NGOs, funding organisations, journalists and the general public. The newsletter can be subscribed to as print version, as email-newsletter or can get downloaded from the website.

Statement:
Sekretariatets forskningspolitiska nyhetsbrev Genusperspektiv är en journalistisk publikation som bevakar, analyserar och granskar utvecklingen av genusforskningens politiska, ekonomiska och organisatoriska förutsättningar. Genusperspektivs innehåll omfattar förutom korta nyhetsartiklar även fördjupande intervjuer samt debattexter. Till nyhetsbrevets målgrupper hör förutom genusforskare också politiker och tjänstemän med ansvar och intresse för forskningspolitik. Det vänder sig också till forskningsfinansiärer, journalister och en intresserad allmänhet.

Location

Göteborg
Sweden
57° 42' 31.932" N, 11° 58' 28.416" E
Names of Producers/organizers/editors/creators: 
Nationella sekretariatet för genusforskning (at the University of Göteborg) editor-in-chief: Jimmy Sand
Timerange, Issue-nr, ...: 
2004 - now
Language of project: 
Swedish
Topic: 
Gender studies
Grassroots media in Europe