Illustration © Nikki McClure

contentarea top menu

Konsola (E-Zine)

type=digital_archives

Info:
Konsola is a women's association based in Poznan (founded 1999) and aims to promote equality and feminist thinking, to combate discrimination and violence against women, to disseminate information about women's rights and to work for the empowerment of women. Since the relaunch of the website in April 2010 it works like a news portal, distributing information about feminist/lgbtq events in Poznan and Wielkopolska, campaigns, activities of Konsola but also of other organisations etc. Emphasis on feminist news, equality, violence, lgbtq, culture etc.

Statement:
Wizją Stowarzyszenia Kobiet Konsola jest Polska, w której kobiety i mężczyźni mają równe prawa i równe szanse.
Polska, a w szczególności Poznań i Wielkopolska, w której nie ma dyskryminacji oraz przemocy ze względu na płeć.

Misją Stowarzyszenia Kobiet Konsola jest:
- działanie na rzecz równości kobiet i mężczyzn
- zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć
- przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet
- upowszechnianie wiedzy na temat praw kobiet
- propagowanie myśli feministycznej i wzmacnianie kobiet
poprzez działania społeczne, nawiązywanie partnerstw na szczeblu lokalnym, rzecznictwo i inicjowanie przemian, których efektem będzie wyrównanie praw i szans kobiet.

Stowarzyszenie zarejestrowano 11 października 1999 roku w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, ale jego założycielki (Izabela Kowalczyk, Marta Maciejewska, Justyna Magdziarz, Klaudia Snochowska-Gonzales, Katarzyna Spychalska) działały jako grupa nieformalna już od 1997 roku.

Nasze najważniejsze dokonania to:
- zorganizowanie 10 ogólnopolskich konferencji,
- publikacja 5 książek,
- 2 wydania informatora „Pomoc kobietom – ofiarom przemocy. Przewodnik po instytucjach Poznania i okolic”,
- założenie czytelni Gender Studies, która działa w WSNHiD
- zorganizowanie 2 rocznych cykli wykładów „Wprowadzenie do Gender Studies”
- zorganizowanie grupy wsparcia dla kobiet o orientacji homo- i biseksualnej
- zorganizowanie grupy wsparcia dla osób transseksualnych
- zorganizowanie 2 cykli warsztatów Lesbian Empowerment,
- organizowanie warsztatów antydyskryminacyjnych
- organizowanie warsztatów WenDo-Samoobrona i Asertywność dla Kobiet i Dziewcząt,
- udział w kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet
- organizacja Manif 8 marca
- realizacja projektu „Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami – przeciwdziałanie uprzedzeniom i dyskryminacji w działalności edukacyjnej i szkoleniowej”
- współorganizacja Objazdowego Festiwalu Filmowego „Prawa Człowieka w Filmie”
- organizowanie Akcji-Akacja w Poznaniu
- organizowanie kampanii V-Day i Tygodnia Waginy w Poznaniu
- zrealizowanie projektu "Szkoła Liderek Animacji Kultury - SzLAK"

Jeśli popierasz naszą działalność, i chcesz nam pomóc, możesz to zrobić wpłacając darowiznę na nasz numer konta: 71 1540 1056 2105 8300 6258 0001 albo przekazując do naszej czytelni książki z zakresu Gender Studies.

Women's Association Konsola is a feminist organization based in Poznań, in Western Poland. We advocate for women's rights, non-violence and awareness-raising through feminist publications, holding seminars and conferences on gender-based violence, women's equality and lesbian empowerment. We are also dedicated to feminist activism and organized numerous public demonstrations, actions and campaigns.
__________________________________________________________

Жіноча асоціація Консола - це феміністична організація з міста Познань, що на заході Польщі. Ми виступаємо за права жінок, відмову від насильства та просвітництво через феміністичні публікації, проведення семінарів і конференцій на тему ґендеризованого насильства, жіночої рівності та розкріпачення лесбійок. Ми також займаємося феміністичним активізмом і організовуємо численні демонстрації, акції та кампанії.
___________________________________________________________

Женская ассоциация КОНСОЛА / Консола - это феменистская организация, которая находится в Познани, в западной Польше. Мы выступаем за права женщин, понимание и осознание проблемы неравенства, и против насилия. Свои идеи и принципы мы пропагандируем с помощью публикаций, проведения семинаров и конференций по вопросам насилия относительно женщин, женского равенства, и поддержанием движения лесбиянок. Мы также направляем наши усилия на феменистский активизм и организацию многочисленных демонстраций, акций протеста и общественных движений.

Location

Poznan
Poland
52° 24' 22.9464" N, 16° 55' 30.6048" E
Names of Producers/organizers/editors/creators: 
Stowarzyszenie Kobiet Konsola (Women's Association Konsola), Poznan [founded in 1999 by Izabela Kowalczyk, Marta Maciejewska, Justyna Magdziarz, Klaudia Snochowska-Gonzales, Katarzyna Spychalska]
Timerange, Issue-nr, ...: 
2010 - now (e-zine) 1999 - now (Konsola association)
Language of project: 
Polish
Topic: 
Activism
Art
Grassroots media in Europe
LGBT and queer issues
Networking & community building
Political participation
Sexual violence