Illustration © Nikki McClure

contentarea top menu

type=digital_archives

Info:
Astra was founded in 1919 by the Swedish Women's Federation in Finland to encourage women's activities and serve as a connecting link of Swedish women in Finland, but also to promote women's issues beyond language barriers and national borders. Since 1992 the magazine gets published under the new name Astra Nova by the Utgivarföreningen för tidskriften Astra Nova r.f.

Statement:
Astra Nova är en gammal och välkänd mötesplats för kvinnors och mäns tankar om livets alla hemligheter, orättvisor och glädjeämnen. Tidningen började utkomma år 1919, hette då Astra och fungerade som språkrör för Svenska kvinnoförbundet. Men den välrenommerade redaktionen ville också nå utanför partiskrankorna.

Tidningens uppgift skulle vara att:

Stödja och uppmuntra kvinnors verksamhet utåt
Fungera som föreningslänk mellan svenska kvinnor i alla regioner av Finland
Följa med alla kvinnosträvanden i landet, oberoende av språk
Förmedla kunskap om dessa strävanden till utlandet och sprida kunskap om utländska förhållanden i Finland
Bevaka konst och litteratur
Behandla "kvinnors specialområde" hemmet
Föra kvinnor mot en "högre utveckling"

År 1992 beslöt Svenska kvinnoförbundet att lägga ner Astra, men några entusiaster grundade en fri utgivarförening som åtog sig att låta tidningen återuppstå som Astra Nova. Även pappersstjärnor kan ha evigt liv. Likaså de ursprungliga syftemålen. Kvinnor har rätt till en egen tidning, upplysning, känsla och förnuft.

Location

Helsingfors
Finland
60° 10' 11.3268" N, 24° 56' 17.664" E
Names of Producers/organizers/editors/creators: 
Utgivarföreningen för tidskriften Astra Nova r.f.
Timerange, Issue-nr, ...: 
1919 - now
Language of project: 
Swedish
Image: 
Topic: 
Grassroots media in Europe
Networking & community building
Women's Liberation Movement