Illustration © Nikki McClure

contentarea top menu

Slutwalk Stockholm 2011

type=digital_archives

FRESHEST i samarbete med FEMINISTISKT INITIATIV och KULTURHUSET, Stockholm:

"SOCIETY TEACHES "DON'T GET RAPED" RATHER THAN "DON'T RAPE""

http://slutwalkstockholm.blogspot.com/

----

ÄNTLIGEN HAR SLUTWALK KOMMIT TILL SVERIGE!

S L U T W A L K S T O C K H O L M

Från fördomsfullhet - mot medvetenhet

Lördagen den 4 juni samlas vi för att göra ett gemensamt, enat uttalande. Vi välkomnar alla som anser att rådande attityder till varför sexuella övergrepp inträffar behöver ändras på. Vi vill flytta fokus från offret till förövaren. Vi vill få igång en diskussion. Diskussionen ska inte handla om hur man undviker sexuella övergrepp utan om hur vi kan ändra våra värderingar och förhållningssätt så att färre personer blir förövare.

Det handlar inte bara om att demonstrera för att påpeka allas rätt till sitt eget livsutrymme utan även för rätten att slippa fördömande frågor från vårdpersonal, blickar från kollegor eller omtänksamma men stigmatiserande påståenden från familj och vänner.

Oavsett om du är Slampa eller allierad – Kom, gå, rulla och ropa med oss!

Vi samlas på Mynttorget kl 15:00 för att tillsammans gå till Sergels torg via Slottskajen, Strömbron, Kungsträdgårdsgatan och Hamngatan.

Skulden är förövarens, inte offrets.

//SlutWalk Stockholm

slutwalkstockholmatgmail [dot] com

----

BAKGRUND
Den 24 januari 2011 delade en representant från Polisen i Toronto med sig av sin syn på sexuella övergrepp: "I've been told I'm not supposed to say this – however, women should avoid dressing like sluts in order not to be victimised".

Som stadens säkerhetsgaranterande tjänst förstärker och cementerar man därmed myten och stereotypen ”Slampan”. Att använda sig av en nedsättande term för att legitimera ett oförsvarbart beteende bidrar till en miljö i vilken det uppfattas som ok att skylla på offret.

Offer för sexuella övergrepp (ett redan innan underrapporterat brott) har i och med detta än mindre anledning att rapportera övergrepp av rädsla för att själva skuldbeläggas.

Att bli utsatt för ett övergrepp handlar inte om vad du har på dig. Det handlar inte ens om sex.

SlutWalk Toronto föddes i och med känslan att man fått nog. I frustrationen efter Polisens uttalande gick Torontos invånare samman för att kräva en förändring: ”WE ARE COMING TOGETHER. Not only as women, but as people from all gender expressions and orientations, all walks of life, levels of employment and education, all races, ages, abilities, and backgrounds, from all points of this city and elsewhere”.

3000-4000 människor deltog i SlutWalk Toronto den 3 april 2011 och på tre månader har SlutWalk växt till en massiv, internationell rörelse. Det har genomförts 12 demonstrationer i Canada och USA och ytterligare 45 (!) är planerade. Till Europa kommer SlutWalk den 14 maj genom Scotland. Vidare är ytterligare 18 planerade i andra delar av världen.

Läs mer i The Guardian: http://m.guardian.co.uk/ms/p/gnm/op/sjTnPAvtYKn_7cNkhHHvFJw/view.m?id=15...

Se demonstrationen från Toronto: http://www.youtube.com/watch?v=otZVhqDVlgk&feature=player_embedded

OBSERVERA
SlutWalk Stockholm är en fredlig demonstration. Vi enas för att göra vår röst hörd och för att få igång en diskussion som ska leda till förändring.

Kom som du är - slampa eller ej.

Location

Mynttorget-SergelstorgStockholm
Sweden
Date: 
06/04/2011
User reference: 
slutwalkarchive
Language of project: 
Swedish
Topic: 
SlutWalk