Illustration © Nikki McClure

contentarea top menu

type=digital_archives

Feministisk blogg rörande kulturyttringar, med ögat riktat mot feminitet och maskulinitet.

I kortare essäform diskuteras feminitet och maskulinitet, inte sällan relaterat till kulturella företeelser.

Location

Sweden
Names of Producers/organizers/editors/creators: 
Anna
Timerange, Issue-nr, ...: 
Since April 2007 (inactive since September 2008)
Language of project: 
Swedish
Rights: 
Copyright reserved
Topic: 
Girls and young women
Internet & digital divide
Youth culture