Illustration © Nikki McClure

contentarea top menu

FoFF - Forum for Feminist Parents (Sweden)

type=digital_archives

Här kan du informera om feminism och föräldraskap, du kan läsa nyheter om Foff, diskutera på e-postlistan, och agera för förändring i lokala föreningar och arbetsgrupper.

Location

Sweden
Timerange, Issue-nr, ...: 
2005-
Language of project: 
Swedish
Additional information: 
Forum för feministiska föräldrar är ideellt, partipolitiskt och religiöst obunden. Målet är att diskutera föräldraskap utifrån ett feministiskt perspektiv, att verka för ett mer jämställt samhälle och att sprida information och skapa debatt kring dessa frågor. Man har en diskussionslista och på webbplatsen finns bl.a. information om föreningens olika arbetsgrupper, frågor och svar om feminism och jämställdhet och litteraturtips. (description from: http://www.ub.gu.se/kvinnwebb/details.html?id=10011)
Topic: 
Parenting & motherhood